10 jaar ONE: Zonnepanelen op de gemeentewerf

Dit jaar viert Oosterhout Nieuwe Energie haar 10-jarig bestaan. Daarom blikken we terug op geslaagde samenwerkingen en projecten uit het afgelopen decennium. Dit keer het verhaal over de totstandkoming van het zonnedak op de gemeentewerf in Oosterhout.

1400 Zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf

Gemeenten streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te worden en zoveel als mogelijk gebruik te maken van groene energiebronnen. Gemeente Oosterhout is hier geen uitzondering op. Daarom zet ze zich in om op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te installeren.
De gemeente heeft zo’n 70 maatschappelijke vastgoedobjecten in bezit. Denk aan gebouwen als het gemeentehuis, het theater, brandweerkazernes en de gemeentewerf. Er is geïnventariseerd welke daken van deze maatschappelijke gebouwen geschikt zouden zijn voor de installatie van zonnepanelen. Er bleken veel gebouwen geschikt voor dit doel, en dus vroeg de gemeente een SDE-subsidie aan. Deze subsidie is specifiek gericht op het duurzaam opwekken van energie, zoals zonne-energie.

Om in aanmerking te komen voor de SDE-subsidie, is een van de belangrijkste vereisten het hebben van een grootverbruiksaansluiting. Dit houdt in dat de aansluiting groter moet zijn dan 3x80 ampère. Het grote dakoppervlak maakte de gemeentewerf een ideale locatie voor de installatie van zonnepanelen.

Nu de locatie was vastgesteld, rees de vraag hoe het project gefinancierd kon worden. Er werd een crowdfunding opgezet binnen de gemeente Oosterhout. Dit betekent dat inwoners van de gemeente zelf de kans kregen om te investeren in duurzaamheid door zogenaamde "zonnedelen" te kopen. Het was al mogelijk om vanaf 25 euro en maximaal 5000 euro een zonnedeel te kopen. De investeerders krijgen jaarlijks een vastgesteld rendement op hun investering. En binnen 10 jaar is het investeringsbedrag volledig terugbetaald.

Om de panelen op andermans eigendom te plaatsen, moest er een opstalrecht worden vastgesteld via een notaris. Hierdoor kon een externe partij de panelen op het dak van de gemeentewerf leggen zodat deze partij (de investeerder) het eigendomsrecht van de panelen behield.
Er werd een huurovereenkomst opgesteld, waarin werd overeengekomen dat de gemeente Oosterhout de opgewekte stroom zou gebruiken. De installatie levert ongeveer 300.000 kWh aan stroom aan de gemeente. De gemeente heeft hiermee de mogelijkheid om haar eigen elektrische voertuigen, waaronder bezemwagens en vuilniswagens, van stroom te voorzien.

ONE speelde een cruciale rol in de coördinatie van dit project. Ze hielden contact met de partij die de crowdfunding organiseerde, de investeerders in de zonnepanelen, en zorgden voor het vestigen van het opstalrecht. Daarnaast hielpen ze bij het verkrijgen van de SDE-subsidie en coördineerden ze het hele proces tussen de verschillende contractpartijen. Hiermee hebben ze de gemeente echt ontzorgd!
« Vorige | Terug | Volgende »
 

Deze website gebruikt cookies

Dit doen wij voor statistische doeleinden, en om uw ervaring op deze website te verbeteren.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze cookie uitleg pagina bekijken!