Investeren in Zonnepark Dorst 

Inwoners van Oosterhout kunnen meedoen aan een aantrekkelijke actie van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). De gemeente maakt het mogelijk voor particuliere woningbezitters te investeren in een deel van Zonnepark Dorst.

Wat is zonnepark Dorst?

Door Groendus wordt in 2024 Zonnepark Dorst gerealiseerd. Het zonnepark bestaat uit totaal 24.000 zonnepanelen, goed om ca 4.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Hiervan zijn 1.220 zonnepanelen gereserveerd voor een door Oosterhoutse Nieuwe Energie (ONE) op te richten Energie Coöperatie: Zonnig Dorst, waarin particuliere woningbezitters in de postcodegebieden 4849, 4902-4906 en 4911 kunnen participeren. Voor de financiering van dit project is ca. € 263.000 nodig, dit betekent dat er 526 obligaties van € 500,- worden uitgegeven.

Zo kunnen huiseigenaren die zelf geen geschikt dak hebben, of te weinig opbrengst van eigen zonnepanelen, of geen zonnepanelen op het eigen dak willen hebben, toch meedoen aan de energietransitie, vermindering van CO2 uitstoot én met een veel hoger rendement dan op een spaarrekening. 

Inpassing in de natuurlijke omgeving:

Het Zonnepark Dorst wordt een park met veel plantengroei waardoor er meer insecten en vogels op afkomen. Om dat voor elkaar te krijgen, komen de zonnepanelen hoger te liggen. Ook is gekozen voor speciale zonnepanelen die meer licht en minder warmte doorlaten. Hierdoor groeien en bloeien er meer kruiden dan onder de reguliere zwarte zonnepanelen. En daar komen dan weer insecten en vogels op af.
Er komt veel groen met vaste planten, grasland met kruiden en bomen en rondom komt:

 • een houtwal en struweelhagen aan de kant van de Akkerweg die het park uit het zicht houden,
 • extra vrije groene ruimte aan de kant van de Akkerweg,
 • een groene aansluiting op het groene gebied (ecologische zone) van de gemeente Breda,
 • groene beplanting, ook aan de noordkant, zodat het zonnepark uit het zicht is.
   

Meld je direct aan voor dit project

Voor wie?

- Voor woningeigenaren in postcodegebied 4849, 4902-4906 en 4911
- Die graag zonnepanelen wensen maar hun dak is daar ongeschikt voor.
- Bewoners die al zonnepanelen hebben, maar wensen meer rendement op het spaargeld.

Doe mee

- Je draagt bij aan een duurzaam Oosterhout. Met een investering van €500,-- tot €5.000,--
- Oosterhout Nieuwe Energie regelt het.

 

Goed voor het milieu en uw portemonnee

Deelnemen kan van 1 tot max 10 obligaties van €500,-. Na 15 jaar wordt de installatie eigendom van Groendus, de commerciële exploitant van zonnepark Dorst. Deelnemers ontvangen jaarlijks 1/15 deel van de inleg terug en 5% rendement per jaar over het nog uitstaande geïnvesteerde bedrag. 

Investering

Voor de realisatie van het project worden kosten gemaakt voor aanschaf, installatie en onderhoud van het zonnepanelensysteem, de elektrische aansluiting, notariskosten, opstalrecht, administratie e.d.
Groendus realiseert het totale zonnepark en zal ook het onderhoud verzorgen.
ONE organiseert de oprichting van de Energiecoöperatie Zonnig Dorst en de daarbij benodigde investering voor de aanschaf en onderhoud van de sectie Zonnig Dorst in Zonnepark Dorst 

Vragen? Bekijk de " Veel gestelde vragen" of mail: infoZonnigDorst@Oosterhoutnieuweenergie.nl

Duurzame toekomst voor Oosterhout

Dit project draagt bij aan de klimaatdoelstellingen die we als land en gemeente willen halen. 50% vermindering van CO2 uitstoot in 2030 in 95% reductie in 2050. Zo bouwen we samen aan een leefbaar en duurzaam Oosterhout voor de toekomst. 
Via deze flyer stimuleren we particuliere woningbezitters om lid te worden van de Energie Coöperatie Zonnig Dorst door te investeren in deze installatie van 500 kilo Wattpiek, goed voor ca. 200 huishoudens. ONE heeft eerder gelijksoortige projecten met succes gerealiseerd op de Gemeentewerf en de Brandweerkazerne. Landelijk worden er veel van dit soort projecten met succes gedaan. 

10ha
oppervlakte

24.000
zonnepanelen

4.000
huishoudens

Meer informatie

Zie ook de website: www.zonneparkdorst.nl 
Op de website: www.oosterhoutnieuweenergie.nl staat informatie over de Energie Coöperatie Zonnig Dorst. 
Blijf op de hoogte via onze website, nieuwsbrief en social media. 
U kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aan het Adviescentrum van ONE, Kerkstraat 19, op zaterdag en van 10:00-13:00u 

Investeer nu

Bekijk hier de  Prospectus Obligatielening Zonnig Dorst 2024 (PDF)

Veel gestelde vragen

Hoe doe ik mee

Woningeigenaren van Oosterhout in de postcode gebieden: 4849, 4902-4906 en 4911 mogen investeren in Energiecoöperatie Zonnig Dorst. 

Wat moet ik investeren?

Er is een totaalbedrag nodig voor de installatie en extra kosten van € 263.000 Hiervoor worden 526 obligaties uitgegeven van € 500,- per stuk. Deze investering heeft een looptijd van 15 jaar en zal gedurende de looptijd lineair afgelost worden. 

Wat gebeurt er met mijn obligaties bij overlijden?

Bij overlijden gaan de obligaties over naar de wettige erfgenamen. Wel de coöperatie Zonnig Dorst hierover informeren.

Wat is het verschil tussen Oosterhout Nieuwe Energie en Zonnig Dorst?

Bestuursleden van de Stichting Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) dragen zorg voor het werven van leden/investeerders en de oprichting van een separate entiteit: Energiecoöperatie Zonnig Dorst. Zodra het project loopt zullen enkele leden van Energiecoöperatie Zonnig Dorst het bestuur van de bestuursleden van ONE gaan overnemen.

Wat is het doel van Energiecoöperatie Zonnig Dorst?

 • Het financieren van een deel van Zonnepark Dorst 
 • Het leveren van duurzame zonne-energie tegen een gegarandeerde vergoeding van de elektriciteitsprijs.
 • Het behalen van een beoogd rendement op de investering gedurende de 15 jaren exploitatie

Wat krijg ik ervoor terug?

Als participant ontvang je elk jaar 5% rendement over het nog uitstaande bedrag van de investering. Voor een obligatie van € 500,- krijg je dus het eerste jaar € 25, - vergoeding. Bij een zeer gunstige exploitatie bestaat de kans op een extra rentevergoeding. De bevoegdheid om hiertoe te besluiten zal worden toegekend aan Energiecoöperatie Zonnig Dorst en worden voorgelegd op de jaarlijkse ALV. 

Hoe werkt deze financiële constructie?

Energiecoöperatie Zonnig Dorst investeert met jouw inleg in de aanschaf van de zonnepanelen in een deel van Zonnepark Zonnig Dorst. Zonnepark Zonnig Dorst krijgt een SCE-subsidie van de overheid. De stroom die opgewekt wordt zal verkocht worden aan een energiemaatschappij. 
Met deze gelden wordt: 

 • de Energiecoöperatie Zonnig Dorst opgericht, 
 • de zonnepanelen installatie aangeschaft, gemonteerd en aangesloten op het   elektriciteitsnet.
 • de administratie van de financiën verzorgd: de verkoop van de stroom en de uitkering van rente en aflossing aan de leden
 • het onderhoud en de ook benodigde verzekeringen betaald

Hoeveel obligaties mag/kan ik kopen?

We willen graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit project om de bewustwording van een duurzame samenleving te benadrukken. We hanteren het principe dat toewijzing geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Er is besloten om minimaal 1 en maximaal 10 obligaties aan een woningeigenaar toe te wijzen. Inschrijven kan tot 30 juni 2024. Ontvangst datum van de aanbetaling van € 100, - geldt als definitieve inschrijfdatum, noodzakelijk voor het registreren van de volgorde van inschrijving.

Op welke rekeningnummer dien ik mijn aanbetaling over te maken?

U kunt de aanbetaling van € 100, - overmaken op NL95RABO0189132825 ten name van Stichting Oosterhout Nieuwe Energie.

Waarom moet ik als investeerder bij Zonnig Dorst ledencontributie betalen?

De Energiecoöperatie Zonnig Dorst vraagt een bescheiden ledenbijdrage van €2, - per obligatie per jaar voor bank- en accountant kosten en het organiseren van de ALV, de Algemene Leden Vergadering

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?

De energie die met het Zonnepark Zonnig Dorst wordt opgewekt wordt via Groendus, de ontwikkelaar van Zonnepark Dorst, verkocht aan één of meerdere energieleverancier(s).

Hoe zit het met de stroomprijs?

De prijs die de energieleverancier hiervoor betaalt is afhankelijk van de marktprijs van elektriciteit. Indien de marktprijs onder de garantieprijs ligt, wordt middels de SCE-subsidie van de overheid deze marktprijs aangevuld tot een garandeerde kWh prijs gedurende een vaste periode van 15 jaar. 

Wat is de SCE-subsidie?

Grote zonnepanelen-installaties, die voldoen aan specifieke criteria, kunnen in aanmerking komen voor SCE-subsidie. SCE wil zeggen dat je het verschil ontvangt tussen wat de marktprijs voor energie is op een bepaald moment, en wat door de overheid is uitgerekend wat de kosten per kilowattuur zijn voor de exploitatie van Zonnig Dorst. In het kort: indien noodzakelijk wordt de kWh marktprijs aangevuld tot een garandeerde kWh prijs door de SCE-subsidie. De SCE geldt voor vijftien jaar; de subsidie wordt slechts verstrekt als het zonnepark elektriciteit produceert; geen productie betekent ook geen subsidie. 

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen hebben een productgarantie van 15 jaar en een vermogensgarantie van 25 jaar. De opbrengst van zonnepanelen neemt af in de loop van de 25 jaar. Wij houden daar in onze berekeningen rekening mee. 

Is de opbrengst van de zonnepanelen niet erg hoog berekend?

Er wordt in 1.220 zonnepanelen van 410 Wattpiek geïnvesteerd in Zonnepark Dorst. Wattpiek is het maximale vermogen van een zonnepaneel onder de meest gunstige omstandigheden. In deze situatie is gekeken naar de oriëntatie van de gemonteerde zonnepanelen. In een speciaal programma is een berekening gemaakt hoeveel kWh per jaar de panelen gemiddeld opwekken. In het geval van Zonnig Dorst is er berekend dat de panelen gemiddeld ca. 420.000kWh per jaar zullen opwekken.

Wat gebeurt er na 15 jaar?

Energiecoöperatie Zonnig Dorst betaalt voor het opstalrecht aan de eigenaar van de grond voor 15 jaar. Na 15 jaar wordt het zonnepanelensysteem overgedragen aan Groendus, de exploitant van de rest van het Zonnepark Dorst. De overnamesom is reeds in mindering gebracht op de initiële investering. 
Na 15 jaar wordt de balans opgemaakt en moeten de leden van de Zonnig Dorst besluiten wat de te doen met de eventuele middelen die overblijven bij het opheffen van de coöperatie Zonnig Dorst. 

Wat gebeurt er bij schade en/of eventuele diefstal?

Zonnig Dorst maakt in dit geval aanspraak op de verzekering die voor Zonnepark Zonnig Dorst is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie; bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden en/of door eigen handelen. Zonnig Dorst sluit verzekeringen af, die in geval van schade zullen worden aangesproken.

Wat zijn de risico’s?

Ja, er zijn risico’s verbonden aan deelname in dit project. Dit zijn dezelfde risico’s als bij het plaatsen van zonnepanelen op je eigen woning; namelijk hoelang de zon schijnt en de kracht van de zon. De hoogte van de elektriciteitsprijs die de energieleverancier betaalt voor de opgewekte kWh’s is geen risico, want de kWh prijs is gegarandeerd door middel van de SCE-subsidie. Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van een veilige jaarlijks te verwachten gemiddelde opbrengst. 

Wat betekent die afbeelding over geen AFM-toezicht?

Wanneer een organisatie beleggingen of aandelen uitgeeft staan deze onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie dient de AFM een prospectus te leveren waarin alle ins en outs rondom de beleggingen of aandelen staan vermeld. De AFM keurt vervolgens aan de hand van deze prospectus de belegging al dan niet goed; volgt goedkeuring dan is de belegging veilig. 
Voor sommige aanbiedingen geldt een vrijstelling van deze prospectusplicht, bijvoorbeeld wanneer er minder dan vijf miljoen euro mee wordt opgehaald. Ook deze aanbieding valt onder deze vrijstelling en is dus niet getoetst door de AFM. 
Dit project is gemeld bij de AFM en moeten we u als deelnemer inlichten over de financiële situatie en de risico’s van dit project. Deze informatie vindt u samengevat in de prospectus van Energiecoöperatie Zonnig Dorst.

Wat gebeurt er met de obligaties wanneer ik wil verhuizen?

Bij deze manier van investeren kunt u de obligaties behouden wanneer u gaat verhuizen. Obligatiehouders zijn verplicht hiervan mededeling te doen aan de Energiecoöperatie Zonnig Dorst.

Kan ik later obligaties bijkopen?

Dat kan alleen als een andere deelnemer zijn of haar obligaties wil verkopen. Dan bestaat de mogelijkheid dat een andere deelnemer deze obligaties over koopt. Vanwege de administratieve verwerking is medewerking van Zonnig Dorst vereist. 

Moet ik lid worden van ONE?

Het wordt erg gewaardeerd als u lid/vriend van Oosterhout Nieuwe Energie zou worden voor slechts € 10, -/jaar; door deze bijdrage is ONE mede in staat om met 25 vrijwilligers de vele initiatieven te ontplooien voor de verduurzaming van de Gemeente Oosterhout. 
Activiteiten zijn o.a.: 

 • het oprichten van energie coöperaties
 • gratis Energiescans aan huis
 • jaarlijks een goede doelen project verduurzamen
 • Daarnaast levert ONE veel ondersteuning aan de Gemeente Oosterhout m.b.t. 
  • bestrijding energie armoede bij koopwoningen
  • wijkgerichte aanpak verduurzaming, 
  • openstellen adviescentrum 
  • Etc.

Voordelen als lid/vriend van ONE:

 • jaarlijks bezoek aan een duurzaam bedrijf
 • tips en praktische kennis
 • ondersteunen activiteiten van ONE
 • je wordt als eerste geïnformeerd over (crowdfunding) activiteiten

Moet ik lid worden van ONE?
We zouden het zeer op prijs stellen, maar het is geen harde voorwaarde om te investeren in Energiecoöperatie Zonnig Dorst.

Wat is het effect van deelname op mijn inkomstenbelasting?

Obligaties tellen mee als vermogen. U moet de waarde van uw obligaties jaarlijks opgeven aan de Belastingdienst. Als u veel vermogen heeft, betaalt u over de waarde van de obligaties vermogensrendementsheffing. Informeer hierover bij uw belastingadviseur.

 

Deze website gebruikt cookies

Dit doen wij voor statistische doeleinden, en om uw ervaring op deze website te verbeteren.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze cookie uitleg pagina bekijken!