Educatie

 

De werkgroep educatie van ONE heeft als doel scholen in Oosterhout (basis + voortgezet onderwijs) mee te nemen in de energietransitie. Het doel van de energietransitie is het omschakelen van een milieubelastende energiebron naar een energievoorziening waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. Hiervoor is bewustwording, kennis, een frisse blik, durf om buiten kaders te denken en handelingsperspectief nodig. Daarnaast is er samen met Oosterhout Duurzaam gekeken hoe je duurzamer kunt leven. Vol energie werken we samen met de jongeren aan een duurzame toekomst van Oosterhout.

Om dit uit te dragen op scholen hebben we tweetal documenten samengesteld, één voor het basis onderwijs en één voor het voorgezet onderwijs met allerlei tips en links naar interessante sites over deze onderwerpen. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.